Første møte i studentparlamentet

Den 24. januar ble årets første møte i studentparlamentet avholdt med stor spenning etter høstens rekordoppslutning på imponerende 21,74%. Det nye parlamentet består av seks ulike lister. Nytt av året er at Sosialdemokratisk Liste (Sosdem) er gjennoppstått som liste i studentparlamentet. 

De øvrige listene er Teknat-listen (TN), Blå liste (BL), Venstrealliansen (VA), Internasjonal studentunion-listen (ISU) og Kulturlisten (KL). Listene reflekterer det brede spekteret av perspektiver og engasjement blant studentene.

Under parlamentsmøtet bidro rektor Klaus Mohn og utdanningsdirektør Bjarte Hoem med en innføring i den pågående omstillingsprosessen ved UiS, med særlig fokus på en mulig ny modell for organisering av «grader» og emner. I tillegg var det fokus på universitetets økonomiske situasjon.

Dette markerer en viktig start for det nye studentparlamentet, som  engasjerer seg i sentrale diskusjoner om fremtidige studieprogram og universitetets utvikling.

I tillegg til dette ble valgrapporten fra valget godkjent, møteplan for våren ble vedtatt og valgkomiteen som skal innstille på nye kandidater til StOr og Fadder fastsatt.

Neste parlamentsmøte finner sted 14. februar, hvor tildeling av midler til studentorganisasjoner på UiS vil finne sted.