Invitasjon til tildelingsmøte 14 februar

Studentorganisasjoner og linjeforeninger som har søkt om driftsmidler fra studentparlamentet inviteres til å delta på tildelingsmøtet i studentparlamentet. Deltakere fra søker-organisasjonene vil få anledning til å bidra med å svare på spørsmål og oppklare eventuelle misforståelser og lignende. 

Møtet er satt til 14 februar. Møtet er på Hulda Garborgs hus N-107, og starter 16.30. På sakskartet er det kun en sak denne gangen – tildeling av driftsmidler til studentorganisasjoner og linjeforeninger. Det kan være at møtestart blir litt forsinket, da det sannsynligvis vil være en diskusjon knyttet til habilitetsvurderinger i starten av møtet. 

Møtekalenderen for vårsemesteret:

Første møte: 24.01.2024
Andre møte: 14.02.2024
Tredje møte: 21.03.2024
Eventuell dato: 08.05.24
Valgmøte: 29.05.2024