Det skal velges to kandidater til Universitetsstyret, en mannlig representant og en kvinnelig representant. I tillegg skal det velges to vara-representanter. Under kan du lese mer om alle kandidatene som vil tale studentenes sak i Universitetsstyret, så fort søknadsfristen er gått ut.