IMD

IMD står for Institutt for Musikk og Dans og vi holder til i Bjergstedparken. Her har vi et utrolig godt miljø og samarbeider på tvers av klassene og linjene. Vi har mange prosjekter og konserter, og det er mulig å se både på skolen, i konserthuset og i forskjellige konsertlokaler rundt om i byen. I linjeforeningen jobber vi for å ta vare på studentenes rettigheter og også skape sosialt engasjement på Bjergsted Campus. Vi har litt andreutfordringer enn studentene på andre avdelinger av universitetet, men vi streber for å gjøre hverdagen til studentene så god som mulig.

Kontaktinformasjon:
imdlinjeforeningen@gmail.com

Hjemmeside:
www.uis.no/imd

Fiks

FIKS – Forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap – er linjeforeningen for alle studenter som tilhører IKS. Alle studenter ved følgende studieretninger får automatisk gratis medlemskap i FIKS ved studiestart: lektorutdanning, PPU, historie, religion, nordisk, engelsk og NOMSA. FIKS sitt formål er å skape et godt sosialt og fagligmiljø for alle våre studenter. For å oppnå dette arrangerer vi jevnlig sosiale og faglige arrangementer. Ved å engasjere seg i en studentforening og bli med på arrangementer er det mye lettere å skaffe seg et sosialt nettverk innenfor sin studieretning, noe som vil være nyttig i livet som student ved UiS.

Kontaktinformasjon:
fiks.uis@gmail.com

Facebook:

Snapchat:
fiksuis

In Medias Res

In Medias Res

In Medias Res skal skape et bedre sosialt samhold blant mediestudentene, lage relasjoner med mediebedrifter og jobbe for å forbedre journalistikk og fjernsyns- og multimedieproduksjonsutdanningene ved Universitetet i Stavanger. Linjeforeningen er i hovedsak ment for journalistikk- og fjernsyns- og mulitemediaproduksjonsstudenter.

Leder: Julia Horn, tlf. +47 94 19 60 17
Nestleder: Helge Rakstang, tlf. +47 45 41 83 05
Økonomiansvarlig: Magne Bartlett, tlf. +47 47 60 93 20
Kommunikasjonsansvarlig: Raïssa N. Lomboto, tlf. +47 93 61 20 96
Facebook

SAMSIK

SAMSIK er linjeforeningen for masterstudenter i Samfunnssikkerhet ved UiS. Master i Samfunnssikkerhet er et tverrfaglig studie som inkluderer perspektiver fra blant annet natur- og samfunnsvitenskap, samt helse. Vi er et sosialt og faglig nettverk som arrangerer kurs, fagkvelder og fester for studentene. SAMSIK er et bindeledd mellom aktive studenter, forelesere og tidligere studenter. Vi ønsker et nært samarbeid med næringslivet gjennom bedriftspresentasjoner, masteroppgaver, internships og sommerjobber. Vi kan også legge til rette for ulike arrangementer. Dette kan for eksempel dreie seg om kurs, debatter og spørsmål knyttet til masteroppgaven.

Kontaktinformasjon:
samsik@stud.uis.no

Facebook:

Sosial Yrkeskompetanse

Sosial Yrkeskompetanse (SYK) er linjeforeningen for bachelor- og master studenter i barnevern, paramedic, sosialt arbeid og sykepleie ved Universitetet i Stavanger.

SYK jobber for å styrke studentmiljøet faglig og sosialt for hvert enkelt studieprogram vi representer og på tvers av disse. Målet vårt er at alle våre studenter skal ha en arena for å bli kjent med andre og styrke felleskapet blant studentene.

Vi arrangerer både faglige og sosiale eventer som er åpne for våre medlemmer, samt at vi har flere samarbeidspartnere på laget som gir deg som SYK-medlem ulike rabatter og fordeler. Oversikt over dette finner du på nettsiden vår.

Kontaktinformasjon:
post@sykuis.no

Nettside

MASTØK

Mastøk er linjeforeningen for masterstudent innen master i regnskap og revisjon og i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen ved UiS. Mastøk har som mål å skape og opprettholde et godt sosialt miljø blant masterstudentene, både gjennom faglige og sosiale arrangementer, og arrangementer knyttet til næringslivet. På denne måten søker Mastøk å koble studenter og næringslivet sammen og legge til rette for nye relasjoner og nettverk. Mastøk er også opptatt av å sikre kvaliteten på masterstudiet i Regnskap og revisjon, og Økonomi og administrasjon. Vi jobber aktivt for det faglige.

Kontaktinformasjon:
leder@mastok.no

Facebook:

Hjemmeside:
www.mastok.no

MEL

MEL er linjeforeningen for master i Endringsledelse. Endringsledelse er et toårig masterstudium, som omhandler hvordan en kan påvirke og styre endringene i teknologi, marked og samfunn på strategisk og operativt nivå. Vi jobber for å skape et godt miljø både sosialt og faglig. MEL sprer kunnskap om studiet til studenter, samt til potensielle kommende arbeidsgivere. Dette arbeidet skjer gjennom blant annet bedriftspresentasjoner, alumnikvelder og semesterfester. Vi er også en sosial gjeng som liker å invitere til stipendpils og quizkvelder. Arrangementene er med på å bidra til godt samhold på studiet.

Kontaktinformasjon:
mel@stud.uis.no

Facebook:

JuFo

JuFo (Juristforeningen i Stavanger) er linjeforeningen for studenter som går rettsvitenskap ved UiS. Organisasjonens formål er å styrke det sosiale og faglige tilbudet til jusstudentene. Det viktigste JuFo gjør hvert år er å ta imot de nye studentene med en uforglemmelig fadderuke, der de knytter bånd seg imellom og blir en del av det etablerte miljøet. Videre arrangeres det flere festlige arrangementer som eksempelvis eksamensfester, nyttårsball, paintball & ølsmaking gjennom året.

JuFo er også en viktig bidragsyter til det faglige tilbudet på campus og er bindeleddet mellom studentene og næringslivet. Det arrangeres blant annet en årlig karrierekveld med potensielle arbeidsgivere. JuFo sørger også for at det er manuduksjoner og mønsterbesvarelser i samtlige fag.

Kontaktinformasjon:
leder@jufouis.com

Facebook:

Hjemmeside:
www.jufouis.com

NHSU

NHSU er en non-profit linjeforening og interesseorganisasjon for alle studenter ved Norsk Hotellhøgskole. Vi arbeider for å bedre det faglige og sosiale miljøet blant studentene på instituttet, samt være en ressurs for skolen gjennom akademisk tilbakemelding og representasjon i instituttstyret hvor vi sitter med 20% representasjon.

Organisasjonen styres demokratisk av Studentrådet som består av tillitsvalgte fra hver klasse på studiet. Studentrådets møter er vårt studentpolitiske forum der alle studenter inviteres til å delta i debatten om aktuelle saker. Vi arrangerer også en rekke aktiviteter for studentene våre, som blant annet studietur, quiz, fest og mye annet.

Kontaktinformasjon:
post@nhsu.no

Facebook:

Hjemmeside:
www.nhsu.no

SSF

SSF er linjeforeningen for alle som studerer sosiologi ved UiS. Vi ønsker medlemmer som er bachelorstudenter innen sosiologi (personalledelse, samfunnssikkerhet og generell), masterstudenter innenfor samfunnssikkerhet og endringsledelse, og studenter som tar årsenhet. Vi har som mål å jobbe for å ivareta sosiologistudentenes rettighet og skape engasjement på og rundt campus. I tillegg ønsker vi å få til en del sosiale sammenkomster og faglige arrangementer, for å skape samhold blant oss som studerer sosiologi. Å være medlem koster ingenting, og dere kan være med på arrangementer i så stor grad og av den arten dere selv ønsker.

Kontaktinformasjon:
ssf.uis@gmail.com

Facebook:

Statsviterne

Statsviterne er linjeforeningen til statsvitenskapsstudentene ved Universitetet i Stavanger. Et av våreformål er å bidra til et godt forhold mellom studentene på tvers av både klassetrinn og linjer. Vi er en linjeforening som jobber aktivt med å arrangere både faglige sosiale arrangementer. Mars 2016 arrangerte vi en studietur til Brussel, dette på initiativ av linjeforeningen. Studieturen var en god balanse mellom det sosiale samholdet og faglig. Ellers arrangerer vi blant annet turer, foredrag, fester og quiz. Alle som er studenter kan bli medlem av vår linjeforening, og ser du på deg selv som samfunnsengasjert er Statsviterne midt i blinken.

Kontaktinformasjon:
statsviterneuis@gmail.com

Facebook:

Instagram under Statsviterneuis

ØSF

Økonomistudentenes Forening er interesseorganisasjonen for alle studenter ved revisjons- og økonomisk/administrative fag på bachelornivå. Vi arbeider for å bedre det sosiale og faglige miljøet for våre studenter ved UiS, samt gi studentene muligheter til å knytte kontakter til næringslivet, slik som Næringslivsmessen og Revisjonsuka. Vi har sosiale arrangementer ca. en gang i måneden, blant annet bowling, paintball, temafester, quiz og en årlig tur til Røldal samt eget opplegg i fadderuka. Vi har rundt 800 medlemmer og alle kvalifiserte økonomi/revisjonsstudenter blir automatisk rettslige medlemmer i ØSF. Medlemsskapet er gratis.

Kontaktinformasjon:
leder@osf-uis.no

Facebook:

Hjemmeside:
www.osf-uis.no

AKSEL

AKSEL er linjeforeningen for maskiningeniørstudenter ved UiS. Alle som studerer maskin på bachelornivå eller tar en maskinbasert master er velkommen som medlemmer. Vårt formål er å styrke næringslivkontakten, studentmiljøet og det faglige miljøet for alle medlemmer. Vi er synlige gjennom året ved å avholde bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk og sosiale arrangementer som julebord, pizzakvelder og eksamensfester. I tillegg til dette har vi også vårt eget idrettslag. Dette bidrar i stor grad til det sosiale samholdet blant medlemmene våre.

Kontaktinformasjon:
post@aksel-uis.no
leder@aksel-uis.no

Hjemmeside:
www.aksel-uis.no

BIF

Byggingeniørenes linjeforening (BIF) er linjeforeningen for alle som studerer bygg slik som konstruksjonsteknikk, byplanlegging og teknisk planlegging, samt alle mastere som bygger videre på nevnte studieretninger. Dette gjør at byggingeniørfaget ved Universitetet i Stavanger er en av de mer allsidige bygglinjene i Norge. I tillegg er alle studenter som begynner på en av de overnevnte studiene ved UiS, medlem av foreningen. BIF ble etablert for å bygge et større sosialt og faglig felleskap mellom alle som studerer bygg ved UiS. Et viktig formål for oss er å styrke kompetansen innenfor faglinjen og derfor, i samarbeid med instituttene, jobber vi aktivt med rekrutteringen til studieprogrammene våre ved alle arrangementer.

Kontaktinformasjon:
studentkontakt@bif-uis.no
post@bif-uis.no

Facebook:

Hjemmeside:
www.bif-uis.no

INDØKS

INDØKS er linjeforeningen for masterutdanning i Industriell økonomi ved Universitetet i Stavanger. Studentene ved studiet har ingeniørbakgrunn fra universiteter og høyskoler rundt om i hele Norge, blant annet innenfor petroleum, maskin, marineteknikk, bygg og elektro. Foreningen er opptatt av å samle sine medlemmer både faglig og sosialt. INDØKS bidrar til et godt faglig utbytte ved å arrangere flere ulike kurs. I tillegg tilrettelegges det for godt sosialt samhold, gjennom mange spennende og varierte arrangement gjennom hele året.

INDØKS sine medlemmer, indøkerne, er engasjerte, karrierebevisste og ønsker et tett samarbeid med næringslivet. Ved å blant annet arrangere bedriftspresentasjoner og foredrag, knytter foreningen tette bånd mellom næringslivet og studentene. I tillegg er INDØKS arrangør av Karrieredagen – den største karrieremessen ved Universitetet i Stavanger. Her skapes en viktig grobunn for interaksjon mellom studenter og næringslivet.

Kontaktinformasjon:
leder@indoks.no

KiS

KiS er linjeforeningen for kjemistudenter i Stavanger og ble opprettet februar 2010. Hensikten med linjeforeningen er å skape bedre samhold blant studentene, Vi arrangerer turer og fester, skaper kontakt med bedrifter og hjelper studentene til å skape et kontaktnett. Med slike tiltak er formålet med linjeforeningen at studentene skal ha det bra på skolen og at flest mulig skal fullføre utdanningen.

Følgende studieretninger er med under KiS:

– Biologisk kjemi (bachelor 3 år)
– Kjemi og miljø (bachelor 3 år)
– Biological Chemistry (master 2 år)
– Environmental Monitoring in the Northern Regions (master 2 år)
– Environmental Technology (master 2 år) (2 studieretninger; Offshore Environmental Engineering of Water Science and Technology)

Kontaktinformasjon:
post@kjemiistavanger.no

Facebook:

Hjemmeside:
www.kjemiistavanger.no

LED

Linjeforeningen for Elektro og Data (LED) ble stiftet 20. januar 2014. LED er den offisielle linjeforeningen for alle elektro og data studenter ved Universitetet i Stavanger på bachelornivå. Vi representerer over 250 registrerte medlemmer ved Universitetet i Stavanger, fordelt på våre 3 linjer:

– Elektro (Y-vei)
– Elektro (S-vei)
– Data

Vår ambisjon er å skape et godt studentmiljø og gjøre studentene kjent med mulighetene i arbeidsmarkedet. Vi arrangerer sosiale sammenkomster, bedriftsbesøk og bedriftspresentasjoner, samtidig som vi samarbeider med de andre linjeforeningene på TekNat for å skape godt samhold med de andre ingeniørstudentene.

Kontaktinformasjon:
leder@led-uis.no

LIAM

LIAM er linjeforeningen for mastergraden i Industrial Asset Management ved UiS. Studentene ved studiet har en ingeniørfaglig bakgrunn, som oftest innen bygg eller maskin. Industrial Asset Management er et tverrfaglig studieprogram som kombinerer ingeniørkunnskap og teknologi med drifts- og ledelsesaspekter. Studiet har en sterk internasjonal profil med studenter fra hele verden.

LIAM er opptatt av å styrke studentmiljøet og samholdet for studentene ved studieprogrammet. Dette oppnår vi ved å blant annet arrangere forskjellige sosiale sammenkomster, holde nær kontakt med relevant næringsliv, samt være aktive faglig sett.

Kontaktinformasjon:
magnus.geheb@gmail.com

Petroil

Petroil er linjeforeningen for studenter som tar petroleumsfag ved Universitetet i Stavanger, både på bachelor- og masternivå. Vi ønsker å bedre studentenes studiehverdag gjennom å arrangere sosiale arrangementer, ha en aktiv deltakelse i det faglige og ved å knytte synergier med næringslivet. Gjennom semesteret arrangerer vi ulike typer sosiale sammenkomster som enten er åpent for alle eller kun Petroils medlemmer. Hvert år arrangerer vi også tur til Houston for 3. klassinger med ulike bedriftsbesøk.

Vår fagansvarlig har tett oppfølging med de ulike foreleserne og assisterer i klagesaker. Gjennom vår nettside petroil.no, kan man fylle ut tilbakemeldingsskjemaer, samt finne et stort utvalg notater til de ulike petroleumsfagene. Vi har også vårt eget fotballag, Petro II, som er et av de sterkeste lagene i studentligaen. Vi er alltid på utkikk etter flere som vil engasjere seg!

Kontaktinformasjon:
post@petroil.no

Facebook:
www.facebook.com/petroil.uis

Hjemmeside:
www.petroil.no

Theta

Theta er linjeforeningen for matematikk- og fysikkstudentene ved UiS. Theta har et aktivt miljø og disponerer klubblokaler i KE med tilhørende arbeidsplasser for sine medlemmer. Foreningen har studenter fra både bachelor-, master- og Ph.D.-nivå, og har et nært samarbeid med instituttet. Som en liten forening arbeider vi aktivt for å ivareta medlemsmassen. Det arrangeres derfor interne foredrag og utenomfaglige samlinger med fokus på det sosiale.

Vi gir deg verken hette- genser, nøkkelring eller thermokopp, men lar deg ta del i et fagmiljø som UiS selv rekrutterer doktorgradsstipendiater fra. Medlemsmassen er en mangfoldig forsamling med god kjønnsbalanse, men har hovedvekt på realister i tyveårene.

Kontaktinformasjon:
theta@stud.uis.no