Organisasjonseminar skjer to ganger hvert år, en gang på vårsemesteret og en gang på høstsemesteret. Formålet med organisasjonseminaret er å gi kunnskap til parlamentets representanter, relasjonsbygging og erfaringsutveksling.

I år dro vi på organisasjonseminar til Ølen fra 15.-17. januar med alle faste medlemmer av studentparlamentet og StOr-styret. Ettersom det er et nytt studentparlament på plass fra fjorårets studentvalg, er det viktig at alle studentparlamentsmedlemmer blir godt kjent med hverandre, prosesser, styringsdokumenter og oppbygningen av organisasjonen. I tillegg var det fokus på erfaringsutveksling, forventninger til året og en workshop med fokus på resolusjoner.

Vi i StOr hadde også lagt opp til presentasjon av Norsk studentorganisasjon (NSO), samarbeidsnettverket UH-nett Vest og en bolk om studentenes stemme. På slutten av programmet hadde vi årets første studentparlamentsmøte med godt engasjement fra alle listene, noe vi i arbeidsutvalget håper at varer ut året.

Link til saksliste for parlamentsmøtet finner du her: Saksliste 16.02.19

I bildet under er nestleder for læringsmiljø, Joachim Børlie, med presentasjon av NSO.

Kontroll og Kvalitetskomiteen, Erik M. Kvamme deltok også, her er han i full gang med vaffelsteking!

Listene i studentparlamentet 2019 er:

  • Environmentalist
  • International Student Union liste
  • LiberalModerat liste
  • TekNat-listen
  • Alt i alt var det et vellykket organisasjonseminar!