Nyvalgte representanter til Universitetsstyret

Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret er et valg der alle studenter som er semesterregistrert kan stille til valg. Studentene kan og stemme på kandidatene. Årets valg foregikk i perioden fra 10 – 20 mai, og det var tre kandidater av hvert kjønn som stilte til valg. Resultatet av årets valg av studentrepresentanter til Universitetsstyret finner du under. Svarprosenten ved årets valg ble 6,02 %. 

Mahnoor Raja 

Martin Solheim 

Lene Solesvik

Joar Dale Landa