Universitetet ønsker din tilbakemelding! Her kan du si ifra om alt fra dårlig renhold til alvorlige forhold som seksuell trakassering. Du kan også gi positive tilbakemeldinger.

Du kan melde ifra om ting som har skjedd i undervisningen, mens du var i praksis eller på fritiden, så fremt det påvirker læringsmiljøet.

Du kan si ifra om situasjoner som involverer andre studenter og/eller ansatte.

http://student.uis.no/laringsmiljo/si-ifra/

Noen å snakke med?

Du kan søke råd, støtte og diskutere saker med følgende kontaktpersoner. De har alle taushetsplikt.

<

Leder av StOr
Sara Jalali
2017-2018,
leder@stor.uis.no
tlf: 92 81 99 42

 

Ingrid stokkeland

Jurist i Utdanningsavdelingen
Ingrid Stokkeland
ingrid.stokkeland@uis.no
tlf: 51 83 25 77

 

Heidi Fosse Mathisen, Juridisk rådgiver

Jurist i Utdanning
Heidi Fosse Mathisen
heidi.f.mathisen@uis.no
tlf: 51 83 30 67