Fredag 12. mai har studentparlamentet valgforsamling. Da skal det velges representanter til en rekke verv, deriblant to studentrepresentanter til universitetsstyret. Universtetsstyret består av 11 representanter sammensatt av to studentrepresentanter, fire eksterne medlemmer, tre interne og prorektor og rektor.

Studentrepresentantene er svært viktige for styret og for studentene ved UiS. Studentrepresentantene har studentperspektivet og evner å se hva som er best for universitetet og studentene på en måte de interne representantene ofte ikke klarer. Alle de overordnede avgjørelser budsjettfordeling og strategiske vurderinger ved UiS fattes i styret, og det er svært lærerikt og spennende arbeid. Vervet er honorert.

Søkere til styret bør ha følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

Frist for å søke til valgkomite@stor.uis.no er 23. april 2017.

Lykke til!