Som student ved UiS har du mulighet til å støtte studentbasert internasjonalt bistandsarbeid over semesteravgiften. For 2020 og vår 2021 går disse pengene til Stiftelsen Partners Norge.