Studentliv

Hverdagslivet som student byr på mange utfordringer og gleder. Under finner du kanskje noe som kan gjøre din studiehverdag bedre.

Studenthverdag  

Mange kan nok kjenne seg igjen i at det som ny student er mye man skal venne seg til og sette seg inn i. For mange er det første gang de bor borte fra familien. Noen flytter inn på hybel, mens andre flytter i kollektiv i lag med venner eller helt tilfeldige studenter i samme situasjon.
Studiene er viktig, men det er mye mer til studiehverdagen enn bare å sitte på lesesalen, biblioteket eller forelesning. Vi har samlet ulik informasjon som er nyttig for dere. Her kan du finne informasjon om helsetilbud, Studentsamskipnaden, Velferdstinget, Studentombudet, Studentpresten, samt diverse studentrabatter. Hvis du har behov for å gi universitetet tilbakemelding finner du også informasjon og link til Si ifra-systemet. 

Å engasjere seg i en studentorganisasjon eller linjeforening er noe enhver student bør gjøre i løpet av studietiden. Det er en enkel måte å danne nye bekjentskaper og bygge nettverk på tvers av studier. I tillegg til å lære om spesifikke oppgaver knyttet til driften av en organisasjon, lærer man også mye om seg selv og det å jobbe med andre. 

Organisasjonshverdag  

I hjertet av studentaktivitetene på UiS har vi de engasjerte studentene som driver linjeforeninger og studentorganisasjoner. Vi har samlet informasjon som er relevant for organisasjonslivet ved universitetet her. Det aller meste av den studentdrevne aktiviteten ved UiS er arrangert av studentene i disse foreningene og organisasjonene. 

Informasjon om hvilke organisasjoner som finnes ved UiS er bare en liten del av informasjonen vi har samlet i menyen over for å gjøre det litt enklere for organisasjonene å finne det de trenger. 

Nyttige lenker for engasjerte studenter

For de studentene som tar på seg et verv i en linjeforening eller en annen studentorganisasjon, så kan disse lenkene være nyttige. 

Er det noe du ikke finner ut av eller noe annet vi kan hjelpe deg med? Våre dører er alltid åpne.
Joakim Ramsland
Leder av StOr