NÅ ER DET STUDENTVALG

Stem ved Studentvalget!

Vil du være med å påvirke hva Studentorganisasjonen skal jobbe med? Er du misfornøyd med noe? Finn din liste og stem ved studentvalget 2022 i oktober!
Tillitsvalgte - tre kvinner og en mann
Days
Hours
Minutes

UiS studentene er best i Norge på å stemme ved studentvalget. Under finner du listene du kan stemme på!! Bli med på vinnerlaget ved å avlegge DIN stemme i oktober! 

Venstrealliansen

Venstrealliansen (VA) er en demokratisk, sosialistisk, feministisk og grønn organisasjon for studenter ved UiS. Vårt mål er rettferdige og demokratiske læresteder og samfunn; et sosialistisk folkestyre, hvor hvert enkelt menneske står fritt til å utvikle seg selv. Et samfunn hvor det ikke finnes strukturell undertrykking på grunn av klasse, kjønnsidentitet, hudfarge, seksuell orientering, evne, eller andre trekk. Vi vil ha et varmt samfunn som har naturmangfold, er klimavennlig og er innenfor økologisk bæreevne.

Kontrær Liste

Kontrær Liste er det edruelige alternativet for studenten som ønsker at universitetet skal beskjeftige seg med kjerneoppgavene, undervisning og forskning, heller enn ideologi og idealisme. Vår eksistensberettigelse er simpelthen at vi blokkerer lettsindighet og overilte innfall i parlamentet, noe vi har god erfaring med. Vår kanskje største bragd er at UiS nå som første norske universitet ikke lenger finansierer den politisk radikale organisasjonen SAIH over semesteravgiften.

ISU List

ISU List is focusing on solving the problems that international students face during the year and before they come to university. The problems we focus on in our list have been designed to facilitate the experience of all students as well as international students. In order to increase the learning experience and benefit more, we give priority to issues such as increasing the book options in the library, reintroducing the B1 and B2 levels of Norwegian courses.

Teknat-liste

Teknat-listen ble opprettet for å representere studenter med studieretning innen real- og ingeniørfag. Vi ønsker å fremme studentenes meninger og behov. Eller er vi også opptatt av innovasjon og verdiskapning innen forskning. Trust me I’m an engineer!

Studentdemokratiet er av studenter for studenter. Studentparlamentet er det øverste studentdemokratiske organet på UiS. Representantene uttaler seg på vegne av studentene om viktig spørsmål. Studentparlamentet består av 19 valgte representanter, som mener i både prinsipielle og politiske spørsmål. Parlamentet velger hvem som skal sitte i Arbeidsutvalget, Fadderutvalget, komiteer, råd, styrer og utvalg. Enten du er misfornøyd, fornøyd eller nøytral til livet som student på UiS er det viktig at studentenes stemme høres. Gjennom å stemme yter du innflytelse over egen studiehverdag, og du spiller en viktig rolle i arbeidet mot en bedre studiehverdag.

UiS studentene er best i Norge på å stemme ved studentvalget. Bli med på vinnerlaget ved å avlegge DIN stemme nå!