Studentvalget startet onsdag denne uken med taler og kake, likevel er det mange studenter som ikke vet hva det er. Så hva er egentlig et studentvalg? Vi lovet dere studentvalget på 1-2-3 og her er det:

1. Studentvalget gir studenter ved UiS muligheten til å fortelle hva de synes er viktig.
2. Dette gjør du ved å stemme på den listen som passer best for deg og dine meninger.
3. Sammen kan vi gjøre en forskjell og styre hvilken retning UiS skal ta videre.

Her er likevel en utfyllende tekst slik at du kan få litt mer kjøtt på beina!

Studentvalget kan sammenliknes med et stortingsvalg. Mye av det som foregår i et studentvalg er likt som ved et stortingsvalg bare i en mindre skala og for en avgrenset gruppe, nemlig studenter. Ved hvert valg stiller ulike lister, eller partier om du vil. Disse listene består av rangerte kandidater og har et program som inneholder saker som er viktig for dem og de ønsker å jobbe for. De blir valgt inn i et studentparlament som velger hvilke saker vi i arbeidsutvalget i StOr skal jobbe med. Altså studentparlamentet har makten til å vedta saker som vi i arbeidsutvalget utøver – akkurat som stortinget og regjeringen!

Eksempelvis er det mange som syntes det burde være flere grupperom, mer fokus på psykisk helse og større studentbar. Dette er noe studentparlamentet kan bestemme at vi skal jobbe for!

Studentparlamentet fungerer med andre ord, som det øverste valgte organet for studentene ved UiS. Dette gir de myndighet til å ta avgjørelser på vegne av alle studentene. Det vil si – Studentparlamentet taler studentenes sak! Listene stiller med mange kandidater, men det er ikke alle som får plass i parlamentet. Det er opp til deg som student å bestemme! Jo flere stemmer, jo flere plasser – og jo flere plasser jo enklere er det å få gjennomslag for sine saker.

Så bruk stemmen din og velg hvem som skal få representere deg og dine meninger!

Les mer om listenes program her: Studentvalg 2018

Godt valg!