//English below//

Nøkkelsaker

Formelark må kunne leveres på ark hvis studenten ønsker det på digital eksamen.

Bare ha digital eksamen der oppgaven kan føres inn på Pc

Mulighet for praksis i alle studier.

 

Key policy

Equation sheets must be available on paper if the student wishes it on the digital exam.

Only have a digital exam where the assignment can be done on a computer.

Possibility of internships in all studies .