Tredje møte i studentparlamentet
DSC03819

Det tredje møte i studentparlamentet ble avholdt 21. mars. I møtet fikk vi en introduksjon fra lederen i studentutvalget i Stavanger Kristin Lode, som fortalte hvordan det jobbes med å gjøre Stavanger til en enda bedre studentby. 

Studentparlamentet fikk en innføring i saksgangen og ambisjoner for studentbyen. Flere av våre engasjerte studenter er aktive i denne utviklingen allerede, da studentrådet består av representanter fra både arbeidsutvalget i StOr, Fadderutvalget og flere tillitsvalgte ved UiS. 


Av saker på møte ble det utdelt de resterende driftsmidlene,
StOr fikk vedtatt ny kommunikasjonsstrategi og vervbeskrivelsene for
arbeidsutvalgets neste periode ble vedtatt. I tillegg var valgkomiteen innom og
orienterte om prosessen knyttet til valg av nye studentrepresentanter til
arbeidsutvalget og fadderutvalget. 


Neste parlamentsmøte finner sted 29. mai, dette blir vårt valgmøte hvor nytt arbeidsutvalg og Fadderutvalg skal velges, samt det skal velges studenter til sentrale verv på UiS.