Valg til UiS-styret

Vi søker nå etter to studentrepresentanter og to vararepresentanter til universitetsstyret. Vi skal velge en fast kvinnelig representant og en fast mannlig representant, pluss vara av begge kjønn. Dette er viktig og interessant styreverv, som vil gi deg en unik kompetanse og innsikt. Du bør kjenne til UiS som organisasjon. Du bør ha interesse for budsjett og regnskap, og ha kjennskap til de ulike studiene UiS tilbyr. Det er også en stor fordel å ha god politisk forståelse og engasjement for institusjonens samfunnsansvar. Det kan være mange saker, så det er lurt å kunne fort sette seg inn i mange ulike problemstillinger mye ulikt. I dette vervet er man ikke frikjøpt, noe som vil si at du kan studere ved siden av vervet. Universitetsstyret er UiS sitt øverste organ og vedtak i styret har stor betydning for universitetet og for studentene.

Vervet er honorert etter kunnskapsdepartementets bestemmelser, disse finner du her. Søknadsfrist er 28 april. Deretter skal det avholdes digital valg blant alle studentene. Valget gjennomføres i perioden 6-26 mai. 

Foto UiS/Marie von Krogh