Valgkomiteen

Valgkomiteens rolle går ut på å rekruttere og levere anbefaling av kandidater til studentparlamentet. Valgkomiteens medlemmer ble valgt på det første studentparlamentsmøte på vårsemesteret og består av Magne Bartlett (leder), Una Ruzic og Mohammed Abdullah Hassan. 

Dette er stillingene valgkomiteen skal innstille kandidater til: 
Leder, nestleder for utdanning og nestleder for læringsmiljø i StOr. 
To medlemmer til kontroll- og kvalitetskomiteen. 
Fadderstyrets leder, nestleder event og nestleder organisatorisk.
una nettside

Valgkomiteen skal lage en innstilling på hver av kandidatene, men det er studentparlamentet som foretar den endelige beslutningen. Hovedoppgaven til valgkomiteen er å intervjue kandidatene og på andre måter skaffe best mulig beslutningsgrunnlag for sin innstilling. Valgkomiteens innstilling og begrunnelse skal sendes ut senest syv kalenderdatoer før studentparlamentets valgmøte.

Ved alle innstillinger skal valgkomiteen tilstrebe kjønnsfordeling og representasjon fra alle fakulteter.

Anbefal kandidater til valgkomiteen