Aller først…
Valgkomiteen vil gjerne takke alle søkere, og alle kandidater som har stilt opp på intervju. Dette har vært en spennende og givende prosess, og vi er trygge på at vår innstilling vil gjenspeile seg i et godt arbeid for de ulike vervene den neste perioden.

Vennlig hilsen, valgkomiteen 2018.
Jørgen Jakobsson, Viktoria Opsahl og Christian Pettersen.

Universitetsstyret:
– Mannlig representant
– Kvinnlig representant

Valgkomiteen har valgt å innstille to faste representanter til Universitetets styre.
Begge kandidater har tidligere erfaring med styrearbeid, og har god kjennskap til hva universitetsstyret skal, og har arbeidet med. De har også et øye for engasjement, og er gode frontfigurer for studentene. De er også godt representert i engasjert miljøet. Vi mener begge kandidater vil være med å drive universitetet i riktig retning.

Valgkomiteen har valgt enstemmig å innstille på Sverre Gaupås som mannlig kandidat, og Fatema Al-Musawi som kvinnelig kandidat.

Valgkomite har innstilt én mannlig vara, Jhon-Eirik.

Valgkomiteen har ikke valgt å innstille på en kvinnelig vara grunnet mangel på søknader.

Fadder:
– Faddersjef

Valgkomiteen har valgt å innstille én kandidat som ny faddersjef.
I søknaden så fremstilte kandidaten seg som svært motivert. Dette viste også igjen i intervjuet. Kandidaten har stor ståpåvilje, og har tidligere vært ansvarlig for større arrangementer. Valgkomiteen er derfor trygge på at fadderfestivalen vil være i gode hender.
Kandidaten har et stort engasjement som gjenspeiler seg i utstråling, tanker og visjon for fadderfestivalen 2019.

Valgkomiteen har derfor stor tro på at kandidaten vil gjøre en god jobb, og vil bruke sin relevante erfaring og bygge videre på denne for å skape en god festival for studentene.

Valgkomiteen har valgt enstemmig å innstille på Christian Hjelle som faddersjef 2019.

Arbeidsutvalget:

– Leder
Valgkomiteen har valgt å innstille en kandidat som er svært motivert for sitt verv. Kandidaten har god erfaring med lederverv og organisasjonsarbeid.
Kandidaten har tidligere hatt flere lederverv, og har generelt vist i engasjert miljøet at personen er en som tar ansvar og har et brennende engasjement for studentene.
Under søknaden og intervjurunden opplevde vi kandidaten som sterk, men ydmyk. Vi opplevde også at kandidaten er hardtarbeidende og vil legge ned det arbeidet som trengs. I tillegg at kandidaten er en person som legger stor vekt på god kommunikasjon og samarbeid med resten av arbeidsutvalget og andre relevante aktører.

Vi i valgkomiteen har derfor en stor tro på at kandidaten vil være et friskt pust og et viktig element i veien videre for det nye
arbeidsutvalget for StOr.

Valgkomiteen har valgt å innstille enstemming på Cathrine Johanne Sønvisen til leder av StOr.

– Nestleder for læringsmiljø
Valgkomiteen har valgt å innstille på én kandidat. Vedkommende har vist svært god pågangsmot i studentmiljøet og har innehatt andre verv på campus. Kandidaten har utvist gode kvaliteter i sin representasjon for universitetet og foreninger utad. Valgkomiteen opplever at kandidaten stiller sterkt som nestleder kandidat og vil kunne supplere et arbeidsutvalg på en god og effektiv måte.

Valgkomiteen har enstemmig innstilt på Joachim Børlie som nestleder for læringsmiljø.

– Nestleder for utdanning
Valgkommiteen har valgt å innstille på én kandidat. Personen har hatt flere gode erfaringer gjennom tunge tider i andre verv, blant annet med oppstart av en organisasjon og det å selvstendig måtte holde live i en annen organisasjon. Vedkommende viser standhaftighet, pågangsmot og tålmodighet. Kandidaten stiller sterkt som nestleder for utdanning og vil kunne være en tydelig stemme og en trygghet i arbeidsutvalget.

Valgkomiteen har valgt å innstille enstemming på Una Ruzic som nestleder for utdanning.