VENSTREALLIANSEN

Venstrealliansen (VA) er en demokratisk sosialistisk, feministisk og miljøforkjempende organisasjon. Vi kjemper for en bedre hverdag for studentene ved UiS. Vi ønsker å gjøre det bedre for deg som student å være student her i Stavanger. Dette blant annet ved å øke studiestøtten, opprette flere studentboliger og gjøre universitetets campus’ bedre å studere på. Vi vil da blant annet ha flere stikkontakter i forelesningssalene og vannautomater tilgjengelig i sentrale bygg. I tidligere perioder har Venstrealliansen vært en aktiv stemme i Studentparlamentet. Dette ønsker vi å fortsette med, og håper derfor på din støtte til å representere studentene på UiS i år også

Venstrealliansen – kampsaker for 2022 

1) Billigere tjenester for studentene og billigere
mat i kantinene og kaféen.
Vegetarmat bør være billigere en ikke-vegetar. 

2) Bedre studiemuligheter på campus. Stikkontakter
skal være tilgjengelig i klasserom og forelesningssaler. Det skal være
vannautomater i fakultetsbyggene.

3) Som et supplement til fysisk undervisning skal
det tas opptak av all undervisning der det er mulig.

4) Psykisk helsetilbud til studentene skal
forbedres. Det skal være flere lavterskeltilbud til studenter. Universitetet
skal være behjelpelige med at studentforeninger og studentgrupper bruker
universitetet til sosialt samvær.