VENSTREALLIANSEN

Venstrealliansen (VA) er en demokratisk, sosialistisk, feministisk og grønn organisasjon for studenter ved UiS. Vårt mål er rettferdige og demokratiske læresteder og samfunn; et sosialistisk folkestyre, hvor hvert enkelt menneske står fritt til å utvikle seg selv. Et samfunn hvor det ikke finnes strukturell undertrykking på grunn av klasse, kjønnsidentitet, hudfarge, seksuell orientering, evne, eller andre trekk. Vi vil ha et varmt samfunn som har naturmangfold, er klimavennlig og er innenfor økologisk bæreevne.

HOVEDSAKER
1. Kamp mot ulikhet og ekskludering. Kutt i leien, høyere studiestøtte og gratis skolebøker. Det bør være tiltaksplan for mangfold, likestilling og inkludering, som andre universiteter har. Universitetet må inkludere både digitale og internasjonale studenter.


2. Grønt og solidarisk universitet. Universitetet bør avkarboniseres 
innen 2030 gjennom et utdypt klimaregnskap og konkrete mål. Det bør bli ledende på grønn forskning og utdanning i landet. Universitetet bør være fairtrade og stå for menneskerettigheter og internasjonal lov.

3. Feminisme. Kjønnsbalanse må sikres i klasserommene og hos ansatte. Forelesere bør ha Rosa kompetanse kursing om kjønn og seksualitetsmangfold. Universitetet bør sikre kvinners rettigheter og lik lønn.

4. Universell utforming og tilrettelegging. Vi støtter UiS sin handlingsplan, men vil at det går enda raskere.

5. Psykisk helse. Budsjettet må økes og ventetiden må ned for psykisk helsehjelp. Det bør være flere lavterskeltilbud og alternativer til studentprest.