Vi søker nå etter nye medlemmer til kontroll- og kvalitetskomiteen (KK)! De skal velges av Studentparlamentet på første møte i vårsemesteret og består av 2 likestilte medlemmer.

Hva gjør kontroll- og kvalitetskomiteen?

Kontroll- og kvalitetskomiteen skal delta på møter i Studentparlamentet og på Arbeidsutvalgets innstillende møter. KK skal påse at StOrs politikk og Fadders drift føres i tråd med vedtak og handlingsplaner. KK kan legge frem forslag til endringer av StOrs organisatoriske dokumenter ved revidering i Studentparlamentet, og KK sine merknader skal fremgå av det skriftlige saksfremlegget.

Her får du erfaring med organisatoriske styringsdokumenter, blir kjent med studentparlamentet og det er honorert.

Er dette noe for deg? SØK DA VEL!

Send søknad til: valgkomite@stor.uis.no
Frist: torsdag 31. januar, klokken 23:59