Din stemme som student teller! Vi vil derfor ha tilbakemelding fra deg ?

Har du benyttet deg av grupperomsløsningen i Arne Rettedals hus i 1. etasje? Dvs. de «små husene» og langs Ø-fløyen (spesifikt er det: Ø-100a, Ø-100b, G100-d og G-100e). Grupperomsløsningen er også demonstrert i bildene ovenfor!

Det tar ikke lang tid å fylle ut skjemaet og det er anonymt ☺️

Trykk her for å komme direkte til linken!

English below

Your student voice matters! That’s why we at StOr wants feedback from you ?

Have you used the group room solution in the common area at the 1st floor in Arne Rettedal’s building? When we say the group room solution, it means the «small houses» and the areas in 1st floor along the Ø-wing. Specifically, it is: Ø-100a, Ø-100b, G100-d and G-100e. The group room solution is shown at the pictures above!

It doesn’t take long to fill out the form and it is anonymous☺️

Press here to get redirected to the link!