Lene Solesvik


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Det er viktig for meg at studentenes stemme blir hørt i de ulike beslutningsorganene på UiS. Ved universitetetsstyret er det mange viktige saker hvor jeg ønsker å bidra med en sterk stemme som ivaretar studentenes interesser.

 Skriv kort om dine relevante erfaringer
Jeg har hatt mange verv ila studietiden min på UiS. Akkurat nå er jeg vara i universitetsstyret og fast representant i fakultetsstyret. Jeg har fått opplæring i styrearbeid ved universitetet. Ellers er jeg engasjert i lokalpolitikk.

Nevn tre hjertesaker
– å gjøre UiS til et attraktivt Universitet for studenter, ved å lytte til hva studentene ønsker.
– å styrke samarbeidet mellom UiS og næringslivet og andre aktører slik at studentene kan få arbeidstrening underveis i studiet samt øke mulighetene for å få jobb etter studiene
– å jobbe for en overordnet strategi for å forbedre kommunikasjonslinjene mellom studenter og administrasjon/faglærere

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Styret fatter viktige beslutninger som kan være basert på omfattende mengde saksdokumenter, og hvor det det må tas vanskelige prioriteringer. I slike situasjoner vil det kjennes i magen når man skal foreta valg som har stor betydning på dem saken gjelder. Jeg vil tro at det særlig vil komme på spissen nå som det er litt trangere økonomisk i samfunnet.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg bli valgt til dette vervet fordi jeg er uredd, men saklig, i møte med administrasjon, ledelse eller andre organer på UiS. Jeg søker alltid etter å finne gode løsninger, og opplever ofte at jeg blir hørt på disse. Dersom jeg blir valgt inn i styret vil jeg ta en aktiv rolle. Jeg vil sette meg godt inn i sakene og det er viktig for meg at beslutninger er tatt på et opplyst og gjennomtenkt grunnlag.