Fjerde møte i studentparlamentet 2024
DSC04683

På årets fjerde parlamentsmøte ble det vedtatt mye viktig. Ny faddersjef for fadderuken 2024 ble valgt, og er Leiv Kåre Larsen som tar over roret. Leiv Kåre har sittet som nestleder for organisatorisk i Fadder det siste året. Som hans erstatter som organisatorisk nestleder, ble Hiresanth Jeyadevan valgt. Fadder presenterte også rammene til fadderuken 2024 og vi gleder oss Stort til semesterstart 2024!

På programmet var det også flere store dokumenter som var opp til revidering og fremlegging. StOr sin Utdanningspolitiske plattform ble revidert, med en stor ny del om Kunstig Intelligens og en del nytt tillegg på fusk. Kunstig intelligens er fortsatt ganske nytt i akademia, men det bringer med seg mange muligheter. Det blir derfor viktig å få på plass retningslinjer slik at det kan kunne blir brukt til det det er, et verktøy.

Det ble også vedtatt et forslag til det som blir Studentorganisasjonens interne varslingssystem. Dette vil være internt førende rammer for hvordan man skal håndtere uønsket adferd og andre ikke akseptable handlinger i og tilknyttet organisasjonen. Dette var et større punkt som sto på årets handlingsplan og vi er fornøyde med at det ble vedtatt. Det ble også gjennomført en oppdatering av StOr sine vedtekter og valgreglement, hvor det blant annet har kommet tydeligere vedtekter for habilitet.


Det var også en større evaluering av tildelingen av driftsmidler fra velferdstinget, som ble gjennomført på nyåret og har vært en del av et større som har foregått det siste året. Da dette var første året det ble gjennomført på denne måten, var det veldig verdifullt å få inn tilbakemeldinger på hele denne prosessen.

Neste møte i studentparlamentet vil skje 29. mai, dette vil være vårt valgmøte. Her blir det nye Arbeidsutvalget til StOr valgt, Fadderutvalget 2025 blir valgt og nytt medlem av Kontroll- og Kvalitetskomiteen. I tillegg til mange institusjonelle verv, som studenter kan stille til valg på. 


Neste parlamentsmøte finner sted 29. mai, dette blir vårt valgmøte hvor nytt arbeidsutvalg til StOr og Fadderutvalg til Fadder 2025 skal velges, samt det skal velges studenter til sentrale verv på UiS. Les mer om de her: Les mer her