Benjamin Hille Hagen


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Universiteter spiller en viktig rolle i det norske samfunn. UiS er en statlig institusjon som har blitt tildelt et samfunnsansvar. Et ansvar for å drive frem kunnskap, formidle kunnskap, og ikke minst utdanne den neste generasjonen av kunnskapsarbeidere. 

Det Norske kunnskapssamfunnet er noe jeg verdsetter veldig høyt. Det har gitt oss et utgangspunkt som en nasjon til å ha en økonomisk stabil velferdsstat, og ivareta vår egen befolkning. Men det har også gitt oss evnen til å påvirke verden for det bedre både politisk og økonomisk. 

Jeg ønsker å gjøre min del for å fortsette å utvikle dette kunnskapssamfunnet. Universitets- og høyskolesektoren er i stor endring akkurat nå. De økonomiske rammene strammes inn, og prioriteringer må gjøres. Jeg mener at dette ikke trenger å være utelukkende negativt. At vi kan bruke denne endringen til å oppdatere universitetets modus operandi. Her er det mulig å se på nye oppbygninger av studieløpet, og strategiske satsninger på undervisningsformer som kan bidra til at vi uteksaminerer flere dyktige hoder. 

Jeg er og veldig opptatt av å kunne bidra i diskusjonene rundt campusplanen for Ullandhaug, og hvordan denne kan ivareta studentens behov samtidig som den styrker fagmiljøene og det akademiske bidraget til UiS.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Jeg har en god del lokale studentpolitiske erfaringer. Som leder av TekNat liste i studentparlamentet har jeg jobbet med å fremme studentenes saker til det øverste studentpolitiske organet på UiS. Her har jeg også vært ansvarlig for saks fremleggelse og oppfølging av saker som omfatter hele institusjonen. Jeg har og erfaring fra Læringsmiljøutvalget og Fakultetsstyert på TN, som begge er organer som rapporterer direkte til styret. I disse vervene har jeg økt min kjennskap til hvordan universitetet operer. Jeg har sett hvordan saker blir laget, og hva som går inn i arbeidet mellom det sentrale leddet og underleddene og fått et innblikk i hva smertepunkter som skaper friksjon og misnøye. Dette er erfaring som jeg kan bruke til å se sammenheng i sakene som kommer til Styret. 

Det som skiller meg ut, er at jeg har også hatt nasjonale studentpolitiske verv som har gitt meg erfaringer rundt organiseringen av UH sektoren og løsninger andre steder i landet. I mitt verv som politisk nestleder i sentralstyret til NITO Studentene deltok jeg i debatten om hvordan foreslåtte endringer kommer til å påvirke sektoren. Jeg snakket på stortinget for utdannings- og forskningskomiteen om utsynsmeldingen, og var med å skrive høringer om profesjonsmeldingen og endringer i UH loven. Jeg reiste og Norge rundt for å lære fra studenttillitsvalgte ved de forskjellige universitetene i Norge. Jeg fikk høre hva de opplever som nyttig, eller problematisk på sine studiesteder. Dette unike innblikket i både andre studiested, men også utviklingene i sektoren setter meg i en god posisjon til å diskutere de overordnede strategiske beslutningene UiS bør ta.


Nevn tre hjertesaker

-Effektiv utnyttelse av rom og areal på campus (campusutvikling)

-Trygge og inkluderende rammer for internasjonale studenter (inkludering og mangfold)

-Utdanning av fremragende kvalitet (utdanning og kvalitetssystemet)

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?

Da styret allerede er etablert med unntak av studentrepresentantene kommer det til å være en utfordring å etablere meg selv og finne min plass blant styrerepresentantene. Dette kommer til å være en utfordring alle nye styrerepresentanter kommer til å møte. Jeg er godt forberedt for dette da jeg kommer godt overens med folk, og er selvsikker i mine roller. Dette vises også av at jeg raskt etablerte meg på fakultetsstyret på TN, og jeg kommer til å dra de erfaringene med meg. 

En annen utfordring er arbeidsmengden, det er masse forberedelser som er nødvendig for å kunne effektivt inneha dette vervet. Selv om jeg har blitt vant med saksfremgangen i tilsvarende styrer er mengden arbeid til Universitetsstyret vesentlig større. Dette må løses med godt samarbeid med Student Organisasjonen StOr, og den andre studentrepresentanten i Styret. 

Den mest omfattende utfordringen er hvordan jeg skal høre stemmen til alle studentene, slik at jeg formidler det som er det beste for studentene. Her er det viktig at jeg bruker det sterke nettverket jeg har bygd opp lokalt for å sørge for at jeg hører alle studenters mening. Fra sykepleiere til ingeniører ønsker jeg å høre fra alle. Aktiv inkluderinga av de tillitsvalgte i studentparlamentet er derfor også en viktig oppgave her.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Min tillitsvalgt erfaring er bygd fra bunn av, og jeg har direkte erfaring med de fleste leddene i tillitsvalgt systemet på UiS. Det gjør at jeg har et syn på organisasjonen bygd fra grasrota, og jeg kan derfor reflektere bedre rundt den reelle situasjonen på de forskjellige nivåene. Jeg er motivert til å jobbe med å bringe in endringer til hvordan universitet operer. Jeg stiller med et åpent sin, samtidig som jeg har ideer bygd på mine mangfoldige erfaringer. Jeg er opptatt av å ivareta interessene til alle studentene på UiS, og det begynner med å sørge for at Universitet har studenter i fokus i alle sine strategiske valg.