Daniel Knutsen


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Jeg ønsker å stille som styremedlem ved universitetet fordi jeg ser på det som en unik mulighet til å være en aktiv ressurs for studentene og bidra til å forme universitetets fremtid. Min erfaring med studentorganisasjoner og ledelse, kombinert med min inngående kunnskap om UiS, gjør at jeg er godt rustet til å representere studentenes interesser og påvirke positive endringer.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Jeg er inne i mitt fjerde år ved universitetet og har opparbeidet meg grundig bekjentskap til både den organisatoriske og sosiale siden av UiS. Tidligere har jeg vært studentrepresentant i ansettelsesutvalget ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, styremedlem for linjeforeningen til statsvitenskap og nå er jeg Tappetårnets styreleder, hvor jeg og er frivillig. Disse erfaringene har gitt meg verdifull innsikt i hvordan organisasjoner fungerer, hvordan man kan påvirke for positive endringer, men og en kjennskap til den menneskelige bredden til UiS. 

Nevn tre hjertesaker
Trivsel blant studentene:
Jeg ønsker å fremme et miljø hvor studentene trives og føler seg inkludert.

Forbedring av utdanningstilbudet:
Jeg vil arbeide for å styrke og utvikle de eksisterende utdanningstilbudene ved universitetet.

Optimal start for velferdsbygget:
Jeg vil sikre at oppstarten og innflyttingen i det nye velferdsbygget blir så smidig og vellykket som mulig, for alle studenter.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?

Min største utfordring vil være å navigere gjennom den omfattende organisasjonen og de formelle barrierene som ofte følger med et universitet av UiS sitt kaliber.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg mener jeg er godt egnet til å representere studentene i universitetsstyret med min varierte erfaring, min kjennskap til UiS, og mitt engasjement for å gjøre en positiv forskjell. Jeg har den nødvendige kompetansen og motivasjonen som trengs for å ta fatt på utfordringene og mulighetene som dette vervet innebærer.