Isak Molnes


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Jeg har i min tid på UIS fra 2018 blitt mer og mer engasjert, dette vises gjennom et ønske om å gjøre studiehverdagen til mine medstudenter bedre. Jeg ser på dette vervet som min mulighet til å kunne nå ut til enda flere studenter og passe på at studentenes stemme blir hørt i universitetsstyret.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Mine erfaringer kommer fra mine år som Fadderleder for Grunnskole 1-7 og 5-10 i 2021, og igjen for instituttet for kultur- og språkvitenskap i 2023. I 2022 var jeg en del av Fadderstyret som Trygghets og inkluderings ansvarlig, hvor jeg var en aktiv deltager i den organisatoriske planleggingen og driften av selve fadderuken. I år er jeg igjen fadderleder for GLU 5-10, men hjelper til med å organisere BLU, GLU 1-7 og IKS. Gjennom årets arbeidet med å få samle alle lærerutdanningene på campus under fadderuken har jeg også jobbet for at kunnskapsministeren skal komme for å holde velkomsttalen for fadderbarna jeg organiserer denne fadderuken, en invitasjon som har blitt akseptert av Kunnskapsdepartementet.

Jeg har også vært studentrepresentant på institutt nivå i perioden 2020-2023 hvor jeg har vært aktiv i å fremme studentstemmen og sitter i denne perioden som vara. Videre har jeg også arbeidet mye studentene på fakultet for utdanningsvitskap og humaniora gjennom studentorginisasjonen «Pedagogstudentene» hvor jeg sitter som leder for min andre periode nå. Organisasjonen har som sitt fremste mål å bedre studiehverdagen til medlemmene våre, dette gjøres gjennom gratis arrangement som inkluderer alt mellom sosiale eventer til faglige kurs. Gjennom rollen som leder for Pedagogstudentene har jeg også sittet som studentrepresentanten i Utdanningsforbundet sitt kommunale styre i Stavanger og i fylkesstyret i Rogaland. I 2024 ble jeg valgt av parlamentet til å være en av UIS sine delegater til Norsk studentorganisasjon sitt landsmøte, hvor jeg sammen med andre dyktige studenter fikk representert UIS i møtet med det nasjonale studentmiljøet som samlet seg for å vedta hvilken politikk NSO skal fremme for denne perioden.

Nevn tre hjertesaker
Praksis:
Praksis har lenge vært en av mine hjertesaker. Praksis for studenter skal føles relevant for yrket, det skal bli prioritert av UIS og det må finnes en ordning som gjør at studenter ikke må jobbe ved siden av praksis slik at de faktisk kan erfare hvordan arbeidslivet deres kommer til å være når de går ut i yrket.

Studiestøtte:
Studiestøtten i slik den er i dag er svært uforutsigbar, den gjennomgår en reduksjon grunnet inflasjon hvert år og må derfor økes hvert år, det er aldri sikkert at den økes like mye som den ble redusert med fra inflasjonen og da kan man risikere at noen år som student er vanskeligere enn andre. Derfor mener jeg og mange andre studenter at studiestøtten skal bli knyttet opp mot grunnbeløpet i folketrygden slik at vi og fremtidige studenter får et mer forutsigbare levekår.

Studenthverdagen:
Jeg ønsker at studenter skal ha muligheten til å kunne se tilbake til studietiden sin og tenke at det faktisk var den beste delen av livet deres. Det vil ikke være tilfelle om studenters hverdag er preget av ensomhet, dårlig økonomi og dårlig kosthold.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Jeg kan ha vanskelighet for å uttale meg om saker jeg føler jeg ikke sitter med nok kunnskap om til å ha en mening.


Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Mitt store ønske er at den riktige kandidaten blir valgt til dette vervet og jeg føler at jeg har opparbeidet meg god erfaring fra forskjellige verv til å kunne være en mulig kandidat, om du er enig setter jeg pris på din stemme. Det sterke studentdemokratiet på UIS er noe jeg er svært stolt over og vet at vi i felleskap kommer til å velge god kandidat samme hvem det skulle være.

Godt Valg.