Joakim Reinshol Ramsland


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet

Jeg har vært en engasjert stundet ved UiS i flere år. Jeg startet med å etablere en liste til studentparlamentet i 2021, Etter det ble jeg valgt som nestleder for læringsmiljø og deretter leder av StOr. Det siste året har jeg jobbet tett med universitet og fakultetsledelsen for å sikre studentene en enda bedre hverdag på UiS. Jeg gir meg nå som leder av StOr,, men engasjementet mitt for studentene ved UiS er ikke over. Derfor ønsker jeg din tillit til å velges som den mannlige representanten i universitets styret, slik at jeg kan fortsette arbeidet jeg allerede har jobbet med i to år, men fra en annen arena.


Skriv kort om dine relevante erfaringer

Leder av Studentorganisasjonen ved UiS – StOr 

Nestleder for læringsmiljø i StOr 

Tidligere Listeleder for Venstrealliansen i Studentparlamentet ved UiS 

Statsvitenskap student 

Over ti års erfaring fra frivillige og politiske organisasjoner

Nevn tre hjertesaker

– Et bedre læringsmiljø for Studentene på UiS 

– En bedre og moderne utdanningstilbud på UiS 

– Universell utforming og tilrettelegging for studenter med spesielle behov

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?

UiS er i omstilling, UiS må redusere utgifter med omlag 200 millioner kroner. På bakgrunn av dette skjer det mange prosesser som vil føre til store endringer på hvordan UiS opererer. Den største utfordringen jeg ser det kommende året, er å gjennomføre disse endringene som må gjøres, uten at det går utover Studietilbudet eller studenthverdagen på en negativ måte. Jeg tror vi har en unik mulighet til å gjøre UiS til en enda bedre pass for studentene gjennom endringene som nå skjer.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg mener jeg er den rette kandidaten til å sitte i Universitetstyret på bakgrunn av erfaringen min. To år i StOr, flere i «Studentpolitikken» og 10 år med organisasjonsarbeid gjør at jeg har masse viktig or relevant kunnskap på hva som må til for å gjøre en god jobb i dette vervet.  I årene mine i StOr har jeg også jobbet med studentene som sitter i universitetstyret, så jeg vet hvordan prosessen er, og hvilken saker om kommer gjennom et år, og jeg vet hvordan man skal representere studenten på den best mulig måten, da dette har vært jobben min i to år nå.