Jovan Vir Singh


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet

Ønsker å engasjerer mer på veien av olje industrien

Skriv kort om dine relevante erfaringer

Olje ingeniør student

Nevn tre hjertesaker

-Olje

-Futbol

-Skattelettelser

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?

Usikker,

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Fordi jeg er villig til å gjøre en innsats