KONTRÆR LISTE

Kontrær Liste er det edruelige alternativet for studenten som ønsker at universitetet skal beskjeftige seg med kjerneoppgavene, undervisning og forskning, heller enn ideologi og idealisme.

Vår eksistensberettigelse er simpelthen at vi blokkerer lettsindighet og overilte innfall i parlamentet, noe vi har god erfaring med. Vår kanskje største bragd er at UiS nå som første norske universitet ikke lenger finansierer den politisk radikale organisasjonen SAIH over semesteravgiften, men heller gir til det nøytrale hjelpefondet UiS Bistand, slik ordningen i sin tid var tiltenkt.

Ved tvil om vår vesentlighet inviteres studenten til å lese programmet til f.eks "venstrealliansen" - god fornøyelse!

Student og campus
UiS bør jevnlig arrangere debatter med bidrag fra ansatte
Optimisten bør reversere det enorme prishoppet ved overgang til buffet (over 60%)
SiS må respektere sentralbanklovens forskrift om tvungent betalingsmiddel og akseptere kontanter
UiS bør opprettholde ordningen med kjønnsdelte toaletter
Nye herretoaletter bør bygges med urinal, til forandring fra EOJ
Tappetårnet bør minne litt mindre om en russebuss
Tappetårnet bør få scene, hvor bl.a. studenter fra Bjergsted kan opptre
Studentforeninger bør få beholde tildelt areal

Universitet og undervisning
UiS må aldri lide samme skjebne som KHiO
UiS må ta et klart standpunkt for akademisk frihet 
UiS bør tilslutte seg Chicago-prinsippene
UiS bør tilbakeføre ordningen med valgt rektor
Åpne søkerlister må være normen ved alle ansettelser
Ansettelseskomiteer bør bestykkes fra universitetets egne fagmiljøer
UiS bør tillate flere forsøk på eksamen.
Organisasjonen SAIH 
bør ikke motta midler ved semesteravgiften
UiS bør prioritere hypotesedrevet grunnforskning
UiS bør gi 
studenter en mer grundig innføring i Popper
Det bør være vanskeligere for forelesere å delegere bort undervisningen til PhD-kandidater
Nyansettelser ved universitetet bør i all hovedsak være vitenskapelige
UiS bør vrake si-ifra-ordningen, som bygger på en grunnleggende mistillit til sine ansatte
I ansettelsesprosesser bør lokale forelesere ha forrang
Foreleser bør selv få velge hvilket språk det skal foreleses 
Utveksling bør være studentens initiativ, og ikke såkalt opt-out
Forelesere bør ikke pålegges obligatorisk kursing i pedagogikk
UiS bør ansette sine egne renholdere
Studenter bør i utgangspunktet ha anledning til å melde seg opp i samtlige fag som tilbys av universitetet 

Teknologi
UiS bør
… la det enkelte institutt styre sine egne nettsider
… skrote den nye løsningen for pensumlister
… ha klare retningslinjer for streaming og digital eksamen
… ikke ha google som startside og nettleser
… få fornuftige nettsider som ikke lider av sykelig overvekt
… støtte RSS-standarden på studentsidene.
… fortrinnsvis sende epost som txt og ikke html
… ikke la press fra næringslivet diktere programmeringsspråk og programvare i undervisningen
… prioritere åpne filformater
… hoste sin eget git-server
… slutte å bruke ordet «hackaton» om alminnelig prosjektarbeid