Matiurahman Rahmani


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Min motivasjon for å stille til vervet for et universitetsstyre er å ha en betydelig innvirkning på universitetet og studentenes opplevelse. Jeg ønsker å få muligheten til å utvikle og gjennomføre strategier og planer som kan bidra til å forbedre universitetet og ha en positiv innvirkning på studentene og samfunnet generelt. Å være med i et universitetsstyre gir meg en mulighet til å bidra til noe større enn meg selv, og jeg ser det som en unik mulighet til å gi tilbake til samfunnet. Jeg tror også at å være en del av et universitetsstyre vil gi meg verdifull erfaring i å ta ansvar og fatte beslutninger på høyt nivå, som kan være verdifullt i andre områder av livet mitt.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Jeg har hatt gleden av å delta i flere relevante verv og organisasjoner tidligere, inkludert fakultetsstyre og MSIS, ungdomsbystyre og andre lignende organer. Disse erfaringene har gitt meg en bred forståelse av organisasjons- og ledelsesprinsipper som kan være nyttige i mitt potensielle verv i universitetsstyret.

I tillegg har jeg en unik kulturforståelse som er relevant i dagens flerkulturelle samfunn. Jeg mener at denne forståelsen kan hjelpe meg med å inkludere studenter fra ulike kulturelle bakgrunner og skape et miljø som er åpent, inkluderende og mangfoldig.

Nevn tre hjertesaker
1. Inkludering
2. gi mulighet til andre.
3. hjelpe til med å forme fremtiden for universitetet og dens studenter.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet? 
Jeg tror at noen av de største utfordringene jeg kan møte som medlem av universitetsstyret vil være å balansere forskjellige interesser og ta kreative beslutninger som er til beste for universitetet og studentene. Effektiv kommunikasjon med alle interessenter kan også være en utfordring. 

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet? 
Jeg mener at jeg vil være en god kandidat for vervet i universitetsstyret på grunn av min ambisjon om å skape fellesskap og samarbeid i styret og for studentene ved universitetet. Jeg har erfaring fra ulike verv og organisasjoner som har gitt meg en bred forståelse av samarbeid og beslutningstaking, og jeg vil bruke denne kunnskapen og disse ferdighetene til å være en aktiv deltaker i styret. Jeg vil også bidra med min innsikt og erfaring for å hjelpe til med å utvikle strategier og planer som vil være til nytte for universitetet og studentene.