Monica Høydal


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Er samfunnsinteressert og ønsker et best mulig utdanningsmiljø for studenter og forelesere. I et samfunnsperspektiv er det bl.a. viktig med et oppdatert kunnskapsgrunnlag av høy kvalitet. En befolkning med relevant utdannelse som sikrer samfunnet den kunnskapen og evnene som er nødvendig for å ta vare på hverandre, samfunnet og kloden kan vi bidra til gjennoms studier og arbeid ved UiS. Dette kan vi få til gjennom å kontinuerlig maksimere læringsutbyttet og inkludere nyere forskning innen de rammene som er gitt både i lovverk og i budsjett.  Dette er en viktig oppgave.


Skriv kort om dine relevante erfaringer

Tidligere ledererfaring fra privat næringsliv, har også jobbet innen offentlig forvaltning. Var tidligere representant for Studentparlamentet ved UiS. Er utdannet siviløkonom.

Nevn tre hjertesaker

-Mental helse

-Samfunnssikkerhet 

-Miljø.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?

Som for de fleste, krever det tid å sette seg godt inn i de ulike og varierte sakene, sørge for en god helhetsforståelse og forstå eventuelle risikoer og konsekvenser. Å sørge for at vi har det nødvendige datagrunnlaget av høy kvalitet for å ta de beste risiko-informerte avgjørelsene er et ansvar på vegne av alle ved UiS og samfunnet som har tillitt til UiS som institusjon og kvalitetsstempel.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg er svært motivert for vervet og har en solid bakgrunn innen flere fagfelt som bidrar til flere perspektiv når saker skal drøftes og avgjøres. Jeg er opptatt av rettferdighet og er ikke redd for å gå mot strømmen for å fremme minoritetssyn for å få en best mulig opplyst sak.