Oversikt over studenttillitsvalgte på Studieporteføljenivå

Tillitsvalgte i institusjonelle råd, styrer og utvalg

Universitetsstyret

Fast kvinne                 Emilie Christensen                 emilie_amy@hotmail.com

Fast mann                   Martin Solheim                      martin.solheim@ntebb.no

Vara kvinne                 Tonje Sjølberg                        t.skjolberg@stud.uis.no        

Vara mann                   Adrian Prigel Jordahl            adrianprigeljordahl@gmail.com

Utdanningsutvalget 

Fast                 Lizelle Haugland                   Lizelle.haugland@gmail.com

Fast                 Alva Amalie Eide                  alva.eide@hotmail.com

Fast                 Simen Hagen Ekberg             utdanning@stor.uis.no

Fast                 Winusan Wijayaseelan           winu96@gmail.com

Vara                Amanda Julia Andberg          Julia_andberg@hotmail.com

Vara                Caroline Øyaas                       cb.oyaas@stud.uis.no

Læringsmiljøutvalget 

Fast                 Eira Aas Eide                         laringsmiljo@stor.uis.no

Fast                 Else Karin Bjørheim               ekbjorheim@gmail.com

Fast                 Philip Lundberg Jamissen      leder@stor.uis.no

Fast                 Vetle Tengesdal Torstenbø    vetle.torstenbo@lyse.net

Fast                 Lawrence Dean Mulbah         lawrencedeanmulbah@outlook.com

Vara                Cathrine Johanne Sønvisen    cathrine.johanne@hotmail.com

Valgstyret 

Fast                             Eira Aas Eide                         laringsmiljo@stor.uis.no

Vara                            Philip Lundberg Jamissen      leder@stor.uis.no

Klagenemda

Fast                Rine Skailand                     Rskailand@gmail.com

Fast                   Luke Ibrahim Nieber             nieberlukeibrahim@gmail.com

Skikkethetsnemda 

Fast                Alva Amalie Eide                  alva.eide@hotmail.com

Fast                   Truls Aamodt                         truls_aamodt@hotmail.com