Sander Rasmussen


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Jeg er opptatt av studentenes trivsel og opptatt av å finne nye måter å danne et godt studentmiljø.


Skriv kort om dine relevante erfaringer
Tidligere har jeg jobbet som team leder for en ideell organisasjon samt vært stipendiat ved en folkehøgskole. For tiden studerer jeg til å bli sosionom og jobber deltid som fritidmentor.


Nevn tre hjertesaker
1. Trivsel blandt studentene er grunnleggende for god læring

2. Samhold og fellesskapsfølelse- vi må jobbe for å få studentenes tillit, og danne et fellesskap for alle studenter ved UiS

3. Nytenkning – Vi må være framoverlent og villig til å prøve nye ting og bryte status quo og vi må stå i det


Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
Motgang, lange dager, uenigheter og mange oppgaver

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Det finnes sikkert andre som er bedre egnet enn meg, men jeg vet jeg har noe godt å bidra med