Sara Beitz


Utdyp din motivasjon for å stille til vervet
Kjære studenter! Jeg stiller til gjenvalg ved Universitetsstyret. I fjor ba jeg om deres tillit som styrerepresentant på grunnlag av mitt ønske om å innføre mer fleksible og tverrfaglige utdanninger. I løpet av perioden har styret bestemt at alle studenter skal oppleve større valgfrihet og fleksibilitet. Jeg ønsker å be om deres tillit til å fortsette å følge disse utviklingene gjennom styret.

Skriv kort om dine relevante erfaringer
Jeg har lang erfaring med studentpolitikk og representasjon. Jeg engasjerte meg først i 2019 og siden har engasjementet mitt vokst. Jeg har sittet to år på fulltid ved studentdemokratiet på UiS og vært studentleder på skolen. Jeg har representert UiS studentene eksternt mot samskipnaden og i kommunen. Det siste året har jeg vært daglig leder på Tappetårnet og blitt bedre kjent men studentfrivilligheten og organisasjonslivet. Jeg er for tiden også styremedlem i norsk studentorganisasjon.

Nevn tre hjertesaker
1. Kvalitetsreform
Jeg ønsker at Universitetet skal jobbe strategisk med kvalitetsutvikling i alle studieprogram, og særlig der studentene opplever lav kvalitet.

2. Studentmiljø
Jeg brenner for at UiS skal være en sosial og spennende skole for alle! Studenter skal ha det de trenger for å bygge gode studentliv i Stavanger.

3. Internasjonale studenter
Jeg ønsker at UiS skal tiltrekke seg internasjonale studenter og ansatte og ivareta disse på en slik måte at UiS kjennetegnes av internasjonale impulser.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på i dette vervet?
UiS er i en periode der økonomien er svært anstrengt, og styrearbeidet preges av tøffe prioriteringer.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg ønsker å fortsette å gi mitt beste for at studentene på UiS skal ha det så godt som mulig. Jeg har lang erfaring som studenttillitsvalgt og kjenner universitetet og de ansatte godt. Dette gjør at jeg er en stødig universitetsstyrerepresentant, som kan representere studentene godt og oppnå flere gjennomslag i fremtiden.

Jeg svarer gjerne på spørsmål på e-post; sarabeitz@hotmail.com.

Godt valg!