Studentombudet heter Maren Anne Kvaløy. Hun en uavhengig bistandsperson som jobber for studenter ved UiS, og skal blant annet veilede, rådgi og bistå studenter, og påse at studentenes saker får en forsvarlig og korrekt behandling. Studentombudet har taushetsplikt og hverken studenter, eller universitetet har innsynsrett i studentombudets saker.

Både studenter og ansatte kan varsle ombudet om kritikkverdige forhold som berører studentenes studiesituasjon. Studentombudet kan også på eget initiativ iverksette og gjennomføre undersøkelser rundt behandlingen av studentsaker og andre forhold som berører studentenes situasjon, og kan dersom det finnes nødvendig fremme saker direkte for styret.

E-post
studentombudet@uis.no

Trefftid
Hun er tilgjengelig på studentombudets kontor S-318 i Kitty Kiellands hus, mandager og onsdager fra kl. 09-15. Eller etter avtale per e-post.

Postadresse
Studentombudet ved UiS
4036