Tappetårnet ble startet av studenter ved Universitetet i 2011 og har siden da vært et sosialt møtested for alle studenter i Stavanger. Vi har åpent hver torsdag fra kl. 17.00 og fyller lokalene nesten hver eneste uke. I tillegg til våre faste torsdager arrangerer vi store begivenheter som Husfesten og Oktoberfesten. Vi holder også åpent andre dager i uken dersom linjeforeninger ønsker å bruke lokalene våre til quiz, foredrag eller andre sosiale arrangementer.

Tappetårnet er drevet av og for studenter. Per i dag består vi av i underkant av 40 frivillige. Alle har ulike oppgaver og vi har det veldig morsomt både på og utenfor jobben. Baren vår er preget av god stemning, mye kjentfolk og studentpriser. Overskuddet fra driften går til en sosial tur for alle de frivillige.

Kontaktinformasjon:
dagligleder@tappetarnet.no

Facebook:
www.facebook.com/Tappetårnet