Tillitsvalgt

I Universitets- og høyskoleloven står det at studentene skal ha 20 prosent representasjon i alle beslutningsorganer ved en utdanningsinstitusjon. Dette gir studentene en fantastisk mulighet til å påvirke egen studiesituasjon og bestemme over egen studiehverdag. For at studentene ved UiS skal kunne være med å utforme sin studiehverdag trengs det et kommunikasjonsledd mellom studentene og UiS. Dette kommunikasjonsleddet er de tillitsvalgte – som skal fremme studentenes saker og meninger. Disse studentene er representanter på alle nivåer på Universitetet i Stavanger.

 I tillegg til dette har man Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger som jobber med organiseringen av studentdemokratiet og studentenes faglige og sosiale rettigheter. Vi bistår studenter i de fleste typer saker. StOr er også et medlemslag under paraplyorganisasjonen Norges Student Organisasjon, som jobber nasjonalt med studentenes rettigheter og kampsaker.

Kontaktpersoner for tillitsvalgte
Det teknisk-naturvitskaplege fakultet
John Petter Nygaard
Kontaktpersoner for tillitsvalgte
Det samfunnsvitskaplege fakultet
Lone Litlehamar
Kontaktpersoner for tillitsvalgte
Det helsevitskaplege fakultet
Stine Sørflaten
Kontaktpersoner for tillitsvalgte
Fakultet for utøvende kunstfag
Stig Åge Solemsli
Kontaktpersoner for tillitsvalgte
Handelshøgskolen ved UiS
Egil Kristensen
Kontaktperson for tillitsvalgte
Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora
Fredrik Norman Skår
Previous
Next
De studenttillitsvalgte på UiS har også en egen facebook-side. Siden er en virtuell møteplass for erfaringsutveksling og kontakt mellom studenttillitsvalgte, samt at det er en arena for oppfølging og informasjonsflyt for StOr. Dersom du er studenttillitsvalgt, men ikke medlem av gruppen kan du finne den ved å klikke på den blå knappen over!