UiS Bistand

UiS Bistand er en studentorganisasjon som er åpen for alle studenter ved Universitetet i Stavanger. UiS Bistand jobber med internasjonal bistand og for å bevisstgjøre og engasjere studenter ved UiS i internasjonalt arbeid. UiS bistand samler inn 40 kroner som studenter kan gi ved betaling av semesteravgiften. Du kan lese mer om semesteravgiften og det frivillige bidraget her

Midlene for vårsemesteret 2023 skal deles mellom SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond) og stiftelsen Haydoms Venner. Når det gjelder neste skoleår 23/24 så er det ikke fastsatt hvem som skal motta disse midlene.  


For å lese mer om SAIH kan du gå inn på sidene deres her.
For å lese mer om stiftelsen Haydoms Venner kan du gå inn på sidene deres her.