Onsdag 3. mai 10:00 la valgkomiteen fram sin innstilling på Studentenes Hus. Les innstillingen her.

Valgkomiteens medlemmer og framgangsmåte

Valgkomiteen besto av Aleksander Egeli (leder), Birgitte Fjelde Gunnarson og Anne Marie Lund. De har aktivt oppsøkt potensielle søkere i håp om å sikre mange skikkete søkere til de enkelte verv. Etter søknadsfristen gikk ut hadde valgkomiteen mottatt 12 søknader fordelt på følgende verv: 3 søkere på leder, 1 på nestleder for utdanning og 2 på nestleder for læringsmiljø. 2 søker til faddersjef og 4 til universitetsstyret. Det ble satt av 30 minutter til hvert intervju og kandidatene fikk tilsendt en case 24 timer i forkant av intervjuet. Tidligere erfaring, referanser, personlige egenskaper og løsning på casen danner grunnlaget for innstillingen. Valgkomiteen har innstilt den best egnede kandidaten til det enkelte verv. Samtlige innstillinger er enstemmig fra valgkomiteen.

 

Innstillingen fra valgkomiteen er som følger:

 

Leder

Valgkomiteen har innstilt Jørgen Sjøberg som leder for StOr. Han har denne perioden sittet som nestleder for utdanning og er nå svært motivert for å ta over som leder i StOr. Han har bred erfaring fra forskjellige verv på UiS, og har et stort engasjement for at studentene på UiS skal ha det best mulig. Jørgen er en tydelig, ryddig og reflektert mann med klare visjoner og ønsker om hvordan han ønsker å lede StOr. Han er en samlende og inkluderende person for alle studenter og er klar for å være studentenes ansikt utad. Valgkomiteen har tro på at Jørgen kommer til å gjøre en god jobb som leder av arbeidsutvalget for det neste året.

 


Nestleder for utdanning

Valgkomiteen har innstilt Sara Sunniva Jalali som nestleder for utdanning. Sara har gjennom hele studietiden ved UiS engasjert seg i en rekke studentorganisasjoner. Hun har klare tenker om hvilke utfordringer Universitet i Stavanger har. Valgkomiteen er trygg på at Sara vil være en pådrive for å løse morgensdagens utfordringer på vegne av studentene. Som linjeforeningsleder har hun allerede vært med å videreutvikle studiet sitt. Vi er sikker på at Sara tar med seg det samme engasjementet inn i vervet som nestleder for utdanning.

 

Nestleder for læringsmiljø

Valgkomiteen har innstilt Emma Øren som nestleder for læringsmiljø. Emma er en livsnyter med stort pågangsmot og smittende humør samtidig som hun tar enhver utfordring på strak arm. Hun har en lang fartstid i engasjertmiljøet i og utenfor UiS. Hun har klare tanker om hvilke utfordringer UiS har på læringsmiljø. Emma har en tydelig visjon om hvordan hun vil forbedre læringsmiljøet på universitetet gjennom nytenkning samt videreføre påbegynt prosjekter. Hun presenterte reflekterte og gode svar på forhåndsgitt case fra valgkomiteen.

 

Faddersjef

Valgkomiteen har innstilt Kim Roger Andersen som Faddersjef 2018. Kim Roger har en tydelig visjon hvor han vil lede fadderstyret. Han har solid ledererfaring fra flere komplekse organisasjoner og har senest arrangert en veldig vellykket karrieredag for hotell- og reiselivsnæringen. Kim Roger har lang erfaring fra å jobbe i team og er veldig reflektert over sine styrker og svakheter. Han er utadvendt med positiv utstråling som er en viktig egenskap som faddersjef. Valgkomiteen har tro på at Kim Roger Andersen er rette person til å ta fadderfestivalen på UiS til nye høyder.

 

Studentrepresentanter i Universitetsstyret

Valgkomiteen har valgt å innstille to faste representanter og en mannlig vara til universitetsstyret. Kandidatene har bred og lang erfaring med StOr og studenthverdagen ved UiS. Kandidatene har et brennende engasjement for studentpolitikk, og ønsker å fremme studentene på best mulig måte. Alle tre kandidatene evner å sette seg inn i styrets arbeid på en god måte. Det har vært viktig med kontiunitet, men også friskt blod.

 

Valgkomiteen har innstilt Sverre Gaupås som mannlig studentrepresentant i Universitetsstyret.

Valgkomiteen har innstilt Magne Bartlett som mannlig vararepresentant.

Aleksander Egeli erklærte seg selv inhabil i innstilling av kvinnelig studentrepresentant i universitetsstyret. Valgkomiteens innstilling ble gjort av Birgitte Gunnarson og Anne Marie Lund:

Valgkomiteen har innstilt Fatema Al-Musawi som kvinnelig studentrepresentant i universitetsstyret.

Valgkomiteen har valgt å innstille blankt på kvinnelig vararepresentant.