StOr-6

Philip Jamissen er innstilt av valgkomiteen som leder av Studentorganisasjonen StOr

Motivasjon for å stille til vervet
Jeg søker til dette vervet fordi det føles naturlig etter mitt år som nestleder for utdanning. Mitt arbeid i studentmiljøet på UiS føler jeg ikke er ferdig, og jeg kan bidra mer hvis jeg sitter som leder av StOr. Å søke til stillingen er noe jeg har tenkt på lenge, men jeg bestemte meg i midten/slutten av mars. Det er også mange prosesser vi er midt oppe i som jeg har lyst til å fullføre. Dette vil jeg senere komme tilbake til når jeg går inn på de tre målsetningene jeg ønsker å jobbe for i min periode. 

Relevante erfaringer
Det å ha vært nestleder for utdanning i snart ett år har gjort at jeg har blitt godt kjent med organisasjonen, hvordan saker går sin gang på universitetet og hvem det er lurt å spørre om hjelp fra. Utenom det jeg har lært i StOr, så har jeg vært med i fire år på ION Racing, vært både fagansvarlig og nestleder i AKSEL, linjeforeningen for maskin og offshore, jeg har vært alt fra vara til listeleder i studentparlamentet. Selvom jeg har vært engasjert mye utenom studentpolitikken, vil jeg si at erfaringene og kontaktene jeg har fått siste året er det som gjør meg mest egnet til å sitte som leder i StOr. Jeg er også en sosial og utadvendt type, noe som gjør meg lett å snakke med om det skal være noen problemer.

Tre målsetninger for perioden 
Som jeg ser det er det tre saker som skille seg ut som viktige i perioden.

  • Tillitsvalgtordningen:
    Saken skal vedtas i det siste styremøtet før sommeren. Det å implementere ordningen på en ordentlig måte vil være noe som må være hovedmålet til StOr neste periode.
  • Strategien til UiS: Det vil være høring på strategien med frist tidlig i semesterstart høst 2020. Her er det viktig å få StOr sin politikk inn i strategien.
  • Det vil komme et nytt tilsyn fra NOKUT våren 2021. Det er viktig for både StOr og UiS at vi får godkjent tilsynet. Punkt 1. henger tett sammen med dette punktet.

Hvilke utfordringer ser du for deg at du kommer til å møte på?
Hovedutfordringen som jeg ser for meg at jeg vil ha er at jeg tidligere ikke har hatt personalansvar for personer som er ansatte, med unntak som gruppeleder for ION Racing. Andre utfordringer jeg ser er at situasjonen med Covid-19 gjør at endel prosesser blir utsatt. Det gjør det litt usikkert om når det er mulig, og i hvilken grad, å ta opp saker, som står beskrevet i vedtektene og som vanligvis har vært i årshjulet. En siste stor utfordring som jeg ser nå er det med oppfølging av arbeid fra nestledere.Her hjelper det at jeg har vært i StOr i ett år, og vet arbeidsoppgavene bedre enn en ny kandidat.

Hvorfor bør du bli valgt til dette vervet?
Jeg synes at jeg bør bli valgt til leder fordi erfaringen fra dette året sammen med viljen min til å stå på vil gjøre meg til den beste kandidaten. Det at jeg kjenner prosessene som vi er midt i, vet hvem som det er lurt å gå til i forskjellige saker. Jeg har også vært vara for Joachim (nåværende StOr leder) i 3 rektormøter og ellers hjulpet han med flere andre saker som er leders oppgave. Noe som har gjort meg mer kjent med organisasjonen, sett fra en leders perspektiv.