Motivasjon for vervet
Da jeg først begynte å engasjere meg i studentmiljøet på UiS syns jeg det var et stort og skummelt steg å ta. Jeg var redd for hva andre skulle mene om meg og redd for å ikke strekke til. Det som møtte meg var det stikk motsatte; utadvendte og inkluderende mennesker. Det var rett og slett ingenting å bekymre seg for. Siden den gang har jeg lært mer og mer for hvert verv jeg har tatt og stadig blitt kjent med nye fantastiske mennesker. Uansett hvor mange baller jeg har hatt i luften innenfor Engasjertmiljøet, så har jeg stadig ønsket å engasjere meg mer. Jeg er rett og slett blitt enormt glad i studentmiljøet på UiS. Så min største motivasjon for å stille til dette vervet er å legge til rette for at andre studenter kan ha den opplevelsen av studentmiljøet på UiS som jeg har hatt. For det første, ønsker jeg rett og slett kunne hjelpe studenter til å engasjere seg og tørre å ta det lille, men store, steget inn i engasjertmiljøet eller i studentmiljøet generelt. For det andre, ønsker jeg å stille til dette vervet fordi jeg ser på det som en unik mulighet for lærdom. Jeg har allerede fått erfart hvor mye nyttig man får igjen for å bli kjent med nye mennesker innenfor dette miljøet som har annen kunnskap enn meg selv. Jeg tror også at en slik mulighet vil kunne videreutvikle meg som person og være en fantastisk erfaring å ha med seg videre inn på et arbeidsmarked senere. For det tredje, har jeg et sterkt ønske om å fortsatt være med på å bidra i studenthverdagen og engasjertmiljøet. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke er klar til å ta farvel med dette fantastiske miljøet. Jeg er derimot veldig klar for å legge studiene på hyllen ett år for å yte mitt beste med å gi noe tilbake til UiS og studentmiljøet. Og sist men ikke minst, har jeg et sterkt ønske om å bli del av og være med på å forme et fantastisk arbeidsmiljø. 

Relevante erfaringer
Min tidligere arbeidserfaring er svært variert. Per nå jobber jeg som pleieassistent hos Tasta Hjemmesykepleie. Her er mine arbeidsoppgaver alt fra stell og bistand til dagligdagse oppgaver i hjemmet, til utlevering og istandgjøring av medisin. Tidligere har jeg jobbet i barnehage ved Bjørgedalen barnehage og som servitør på Felix Sportsbar. Disse erfaringene har gitt meg et sammensatt innblikk hos yrkesgrupper hvor variasjon på arbeidsoppgaver og personlig tilnærming er stor. Siden jeg begynte på min bachelorgrad i Statsvitenskap på UiS i 2017 har jeg vært borti ulike roller i UiS sitt fargerike engasjertmiljø. Jeg har siden 2017 vært et aktivt medlem i Statsviternes linjeforening, og fått lov til å oppleve hvor viktig en fungerende linjeforening er for studenter. Fra 2019 har jeg vært engasjert i UiSI. I UiSi-styret har jeg hatt rollen som arrangementansvarlig. I 2019 var jeg også så heldig av å få bli med i frivilligmiljøet til studentbaren Tappetårnet. I nåværende kalenderår ble jeg valgt inn i Studentparlamentet ved UiS, da jeg stilte til valg for Liberalmoderat liste.

Tre målsetninger for perioden

 • Jobbe målrettet mot nytt Nokuttilsyn om cirka 1 år.
  Her er det helt sentralt at UiS som institusjon får rettet opp i mangler og svakheter som finnes i systemet for kvalitetsarbeid.At man skal ende opp med stryk i kvalitetsarbeidet, som i 2019-2020, kan absolutt ikke gjenta seg.
 • En nøye og reflektert revidering av tillitsvalgtsystemet.
  For at tillitsvalgte skal kunne representere studentenes interesser på best mulig måte ser jeg det som fundamentaltattillitsvalgtsystemet er tilrettelagt for nettopp dette. Jeg mener per nå at følgende punkter bør forbedres: 
  – Valgsystemet: Det bør altså arbeides målrettet mot at valgene bør tas på de aktuelle fakultetene og ikke sentralt. 
  – Honorar: Man bør se på ordninger for å at alle tillitsvalgte skal kunne få honorar for sitt arbeid. Jeg er helt overbevist om at et slikt iniativ vil øke engasjementet rundt det å være tillitsvalgt og det er dessuten mer rettferdig enn at kun de på institusjonsnivå får honorar.   
 • Skape et godt og dynamisk samarbeid med tillitsvalgte.
  For å kunne tilby et best mulig studentmiljø på UiS er tillitsvalgte helt sentrale da de representerer studentenes interesser. For å kunne representere studentene på best mulig måte er et godt forhold mellom StOr og de tillitsvalgte veldig viktig. Det er derfor ønskelig med tett dialog og oppfølgning mellom de to partene, samt å skape en følelse av lavterskel; da ingen henvendelser, ideer eller spørsmål er for «dumme». Jeg mener at vi har alle mye å lære av hverandre, uavhengig av stilling og ståsted.

Hvilke utfordringer tror du at du vil møte på i vervet?
En av de største utfordringene jeg kommer til å møte i dette vervet er trolig den bratte læringskurve. Vervet er svært omfattende og krever mye kunnskap om mange ulike temaer. Til tross for at jeg selv mener jeg innehar en del kunnskap om for eksempel tillitsvalgtordningen fra før, vil det være masse ny informasjon å sette seg inn i. En annen utfordring vil nok være at jeg ikke har erfaring som tillitsvalgt selv.

Hvorfor bør akkurat du bli valgt til dette vervet?
Jeg mener jeg bør bli valgt til dette vervet av ulike årsaker. For det første, er jeg ekstremt motivert for å tiltre i denne stillingen. Jeg gleder meg helt enormt til å få lov til å gjøre en god jobb med hensikt av å gjøre studenthverdagen så bra som mulig. Studentmiljøet på UiS er noe jeg brenner for og noe som betyr svært mye for meg. For det andre, mener jeg selv at jeg har tilegnet meg relevant erfaring gjennom mine ulike verv og aktiviteter på UiS. Jeg har gjennom å være frivillig på Tappetårnet, arrangementansvarlig i UiSI og som representant i Studentparlamentet tilegnet meg en bred kunnskap om studiemiljøet på UiS og dannet meg et helhetlig bilde av de ulike instansene. Videre kjenner jeg godt til miljøet, både på studentenes hus og UiS generelt. På skolen har jeg et stort nettverk, noe jeg tror kan komme godt med i en slik stilling. For det tredje, har jeg mange gode egenskaper som ville egnet seg godt i et slikt verv. Jeg er en veldig utadvendt person som elsker å bli kjent med nye mennesker. Å få nye impulser, samt å lære nye ting fra nye mennesker er noe jeg setter veldig høyt. Jeg er også en veldig dedikert og hardtarbeidende person. Hvis jeg først starter på noe så skal det fullføres på best mulig måte. Det er ikke snakk om å gjøre noe halvveis. At jeg er hardarbeidene og dedikert synes jeg også kommer godt frem i de ulike deltidsjobbene jeg har hatt. Dette er jobber hvor det ikke er rom for slurv og å ligge på latsiden. Jeg ser også på meg selv som en bra lagspiller og finner det ekstremt givende å jobbe med andre mennesker. Helt siden jeg startet med idrett som liten gutt avskydde jeg alltid individuelle idretter da jeg ville oppnå noe i fellesskap med andre.