Nye studentrepresentanter i UiS-styret


Studentorganisasjonen ved UiS er glade for å kunngjøre resultatene fra valget av representanter til universitetsstyret for skoleåret 2023/2024. Denne valgprosessen har vært viktig for å sikre at studentenes stemmer blir hørt og representert i universitetsstyret . 
 

Sara Bianca Beitz og  Knut Solvig har blitt valgt som de faste representantene til universitetsstyret. Sara Bianca Beitz fikk 32,75 prosent av stemmene, og Knut Solvig fikk 34,45 prosent av stemmene. Begge kandidatene har vist engasjement og kunnskap om universitetsrelaterte spørsmål, og vi ser frem til deres bidrag i året som kommer.

Siv Priscilla Selheim  og Jonas Molde Hollund har gjort en betydningsfull innsats i valgkampen og har blitt valgt som vara-representanter. Siv Priscilla Selheim fikk 16,13 prosent av stemmene, mens Jonas Molde Hollund fikk 23,39 prosent av stemmene. Deres involvering vil være viktig for å sikre kontinuitet og bred representasjon i universitetsstyret.

Valgdeltakelsen var dessverre svært lav, med en oppslutning på 3,58 prosent for mannlige representanter og 3,69 prosent for kvinnelige representanter. Studentorganisasjonen bruker mye ressurser på å sikre aktiv deltakelse i studentdemokratiet, da det er en viktig måte å påvirke universitetets utvikling og beslutninger på, samt å forankre studentstemmen i bredden av studentmassene. Vi er derfor skuffet over den lave valgdeltakelsen. Samtidig så er det gjort en stor innsats i å markedsføre valget, og alle studentene har fått informasjon om valget gjennom ulike kanaler. 

Hvis du vil ha en fullstendig gjennomgang av valgprotokollen, kan du følge denne lenken.

Vi gratulerer de valgte representantene og ser frem til et produktivt år med deres verdifulle bidrag til universitetsstyret.


Sara Bianca Beitz og Knut Solvig