Fredag 12. mai har studentparlamentet valgforsamling. Da skal det velges representanter til en rekke verv, deriblant to studentrepresentanter til universitetsstyret.

Still til universitetsstyret!


Fredag 12. mai skal Studentparlamentet ved UiS velge sitt nye arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av tre studenter som jobber fulltid i et år for å gjøre studiehverdagen så bra som mulig.

Vil du bli en del av det nye arbeidsutvalget?


Velkommen til vår nye hjemmeside! Den er fortsatt under arbeid, vi håper at dere er tålmodige med oss en liten stund til. Hvis du har innspill til noe du synes mangler eller kan forbedres av det som allerede er lagt opp til å være her nå, send gjerne inn forslag […]

Ny hjemmeside