Velkommen til
StOr

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger

Trenger du CV-fyll?

Ønsker du en spennende og lærerik erfaring? En mulighet til å påvirke din egen og dine medstudenters studiehverdag?

Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger (StOr) jobber for alle studentene ved UiS. Som student ved UiS er man automatisk medlem.

Still til valg

Vi søker etter nestleder for læringsmiljø og nestleder event for Fadder. Les mer og søk her

Faglig, demokratisk og sosialt

Vi taler studentenes sak og tilrettelegge for studentmedvirkning på alle arenaer ved UiS

Studentenes med­bestemmelse

Vi taler studentenes sak og tilrettelegge for student­medvirkning på alle arenaer ved UiS

Organisering av tillitsvalgte

Vårt tillitsvalgtsystem organiserer studentenes medbestemmelse på UiS

Bistand via engasjert-miljøet

Vi samarbeider, koordinerer og bistår linjeforeninger og studentorganisasjoner

Ny student?

Sjekk ut studentsidene våre!

Studen­parlamentet

Studentparlamentet er studentenes overordnede talerør på UiS.

Hjelp til smittevern?

Skal du arrangere noe? Vi kan hjelpe med covid-planlegging.

Arrangement­støtte?

For å fremme engasjement og tilhørighet til UiS deler vi ut midler til organisasjoner som vil arrangere sosiale aktiviteter for studentene ved UiS.

UiS Bistand

UiS Bistand er studentenes egen bistandsorganisasjon, som deler ut midlene som samles inn over semesteravgiften til en internasjonal humanitær organisasjon.